MORECO Tanácsadó Kft.

MORECO Tanácsadó Kft.

A MORECO Tanácsadó Kft. (korábbi nevén Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft.) 2004 óta működik a pénzügyi tanácsadói piacon. Cégünk kiemelkedő színvonalú pénzügyi tanácsadással áll Ügyfelei rendelkezésére.

Magasan képzett munkatársaink széles körű, pénzintézeteknél, pénzügyi vállalkozásoknál szerzett tapasztalataikat alkalmazva segítenek a testre szabott megoldások megtalálásában és megvalósításában.

A Tevékenységek menüpontban felsorolt területeken kínáljuk teljes körű tanácsadói szolgáltatásainkat vállalati, önkormányzati, civil illetve a magánszektorban működő partnereink számára.

Kiemelt figyelmet fordítunk a jogszabályok maradéktalan betartására és Ügyfeleinket is hasonló magatartás követésére biztatjuk („good corporate citizenship”).

A 2021. évi LXX törvény által a Cstv. 46. § (7a)-(7c) bekezdése szerint a hitelezők által teljesítendő költségátalányt kérjük, hogy a Moreco Tanácsadó Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú bankszámlájára teljesítsék, közlemény rovatba kérjük az adós társaság nevét feltüntetni szíveskedjenek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2021. évi LXX. törvény a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2021. július 1-jei hatályba lépésével a Cstv. 46.§ (7a)-(7c) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

 „(7a) Az (5) bekezdésben meghatározott követelések - kivéve az 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követeléseket - nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a 28. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott 40 napos határidőben a hitelező a követelése tőkeösszegének 0,5%-át, de legalább 5000 forint és legfeljebb 40 000 forint költségátalányt a felszámoló 27/C. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti pénzforgalmi számlájára - a bírósági ügyszámra hivatkozással - is befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. A hitelezők által befizetett összeget mint hitelezői követelést, az 57. § (1) bekezdésének f) pontja szerint kell besorolni. A felszámoló a költségátalány összegét a vagyonkutatási és vagyonvisszaszerzési tevékenységével összefüggő költségek kiegyenlítésére használhatja fel.

(7b) A (7a) bekezdés szerint befizetett költségátalány felhasználását a felszámoló iratokkal, számlákkal alátámasztva igazolja a közbenső mérleghez csatolt szöveges jelentésében, illetve zárójelentésében.

(7c) Ha a felszámolási eljárás során a (7a) bekezdés szerint befizetett összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, a felszámoló a zárómérlegben kezdeményezi a hitelezők részére történő visszafizetést a befizetés arányában."

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk ügyfeleinket és minden érintettet, hogy irodánk a koronavírus járványra való tekintettel korlátozott félfogadási időben tart nyitva, előzetes egyeztetés alapján. Kérjük, hogy e-mail -ben szíveskedjenek érdeklődni.

Tevékenységek

  • Végelszámolás, Felszámolás
  • Vagyonfelügyelet, Ideiglenes vagyonfelügyelet
  • Megvalósíthatósági és piaci tanulmányok készítése
  • Üzleti tervezés
  • Cégátvilágítás, cégérték megállapítása
  • Cash-flow és likviditás menedzsment
  • Projektfinanszírozási tanácsadás (Finanszírozási stratégiák, pénzügyi konstrukciók kidolgozása, Finanszírozás-közvetítés, Befektető-keresés)