MORECO Tanácsadó Kft.

Tevékenységek

Társaságunk fő tevékenysége a pénzügyi és gazdasági tanácsadás. Ezen belül az alábbi szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek:

Végelszámolás, felszámolás, vagyonfelügyelet, ideiglenes vagyonfelügyelet

Gazdálkodó szervezetek felkérésére társaságuk végelszámolási eljárások lebonyolítására vállalkozik.
A Törvényszékek kijelölése alapján végzett felszámolási eljárásban, csődeljárásban, vagyonrendezési eljárásban a jogszabályokban előirt eljárási rend alapján a hitelezői igények minél magasabb megtérülésére törekszünk.

Megvalósíthatósági és piaci tanulmányok készítése

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének célja, hogy megalapozott információval szolgáljon a tervezett projekt életképességéről, valamint megfelelő iránymutatást adjon Ügyfeleinknek a szükséges módosításokról. A tanulmány célja, hogy egy reális elképzeléseken nyugvó, ugyanakkor a kívánt célt legjobban megközelítő megoldást kínáljon Ügyfeleinknek az adott projekt megvalósítására.

Üzleti tervezés

A precíz üzleti tervezés nélkülözhetetlen a sikerek eléréséhez, csakúgy, mint a külső pénzügyi források megszerzéséhez. A beruházáshoz szükséges hitelkérelem elbírálásánál alapvető szempont a vállalkozás üzleti terve, amely átfogó felvilágosítást nyújthat a potenciális hitelnyújtóknak a vállalkozás helyzetéről és további piaci lehetőségeiről.

Cégátvilágítás, cégérték megállapítása

Cégátvilágítás és pénzügyi modellezés segítségével megbízható becslést végzünk projektek illetve üzletrészek értékének meghatározására. Ügyfeleink kérésére vállaljuk a teljes vállalatértékelési dokumentáció elkészítését, mely segíthet megalapozott döntést hozni egy vállalati tranzakció során.

Cash-flow és likviditás menedzsment

A pénzügyi modellezéssel kapcsolatos szolgáltatásaink a különféle gazdasági döntések hatásainak és kockázatainak felmérésében és folyamatos felülvizsgálatában támogatják a döntéshozókat. Célunk, hogy a vállalkozások vezetőit, tulajdonosait minél hatékonyabban segítsük a megfelelő döntéseik meghozatalában és vállalkozásaik gazdasági teljesítményének nyomon követésében.

Projektfinanszírozási tanácsadás

Ügyfeleink igényeinek megfelelő, testreszabott finanszírozási struktúrákat alakítunk ki és szervezünk meg.
Ismerjük a pénzügyi szolgáltatók elvárásait, kondícióit, közreműködésünkkel Ügyfeleink optimalizálhatják finanszírozási lehetőségeiket.

  • Finanszírozási stratégiák, pénzügyi konstrukciók kidolgozása
  • Befektető-keresés

Tevékenységek

  • Végelszámolás, Felszámolás
  • Vagyonfelügyelet, Ideiglenes vagyonfelügyelet
  • Megvalósíthatósági és piaci tanulmányok készítése
  • Üzleti tervezés
  • Cégátvilágítás, cégérték megállapítása
  • Cash-flow és likviditás menedzsment
  • Projektfinanszírozási tanácsadás (Finanszírozási stratégiák, pénzügyi konstrukciók kidolgozása, Finanszírozás-közvetítés, Befektető-keresés)